spot_img
-0.8 C
София
петък | 27.01.2023 | 04:01:00

Министерството на културата обявява конкурс за кураторски проект за националното участие на Република България в 18-ото Венецианско Биенале за архитектура

- РЕКЛАМА -spot_img
- РЕКЛАМА -spot_imgspot_img

Във връзка с постъпила официална покана за национално участие на България в 18-ото издание на Венецианското биенале за архитектура (18th International Architecture Exhibition Procedure for National Participations), което ще се проведе в периода 20 май – 26 ноември 2023 г. във Венеция, Министерството на културата обявява конкурс за кураторски проект.

Конкурсната процедура и кандидатстването ще се извършат съгласно реда, определен в Статута за национално участие на Република България във Венецианското биенале за архитектура, утвърден със Заповед № РД09-473/27.07.2020 г. на министъра на културата.

Проектните предложения се подават на място или се изпращат по куриер в два екземпляра на хартиен носител и един на електронен носител (компактдиск/флаш памет) в деловодството на Министерство на културата, като се адресират:

До дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“

Относно „Проект за Биенале във Венеция – 2023 г.“ 

1040, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17 

Краен срок за подаване на документи: 16 януари 2023 г., до 12.00 часа. Проекти, постъпили след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

В конкурса могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица, самостоятелно, или като обединения. Кандидатите следва да притежават професионална квалификация, позиция и познания по спецификата на съвременната българска архитектура.

Допуска се кандидатстване само с едно проектно предложение.

Проектите ще се разглеждат от жури в състав:

Председател: 

Проф. д-р арх. Тодор Булев – председател на УС на САБ;

и членове:

1. Доц. д-р Борис Данаилов, изкуствовед, началник на политическия кабинет на министъра на културата;

2. Арх. Веселин Серкеджиев – член на УС на САБ;

3. Арх. Галина Милкова – член на КАБ;

4. Арх. Тодор Обрешков – член на КАБ;

5. Арх. Георги Кътов – носител на четири специални награди в конкурса „Български архитектурни награди“ – през 2018, 2019 и 2021 г.;

6. Нурхан Раджеб – урбанист;

7. Aрх. Александър Стайнов, държавен експерт в отдел НКН, дирекция КНМИИ, национален комисар за участието на Република България във Венецианското биенале за архитектура през 2023 г., съгласно чл. 5, ал. 5, т. 8 от Статута участва със съвещателен глас.

Резервни членове: 

1. Екатерина Джумалиева – директор на дирекция КНМИИ;

2. Арх. Мартин Христов – заместник-председател на УС на КАБ;

3. Арх. Мариана Сърбова – член на КАБ.

Информация за пространството: 

Приложение № 1 – схема на пространството (обозначено в цвят)

Приложение № 2 СНИМКОВ МАТЕРИАЛ НА ИЗБРАНОТО ПРОСТРАНСТВО – https://biennale2023.kab.bg/

Приложение № 3 – СТАТУТ ЗА НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВЕНЕЦИАНСКОТО БИЕНАЛЕ ЗА АРХИТЕКТУРА, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД09-473/27.07.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

Приложение № 4 РЕГЛАМЕНТ НА 18-ОТО ИЗДАНИЕ НА ВЕНЕЦИАНСКОТО БИЕНАЛЕ ЗА АРХИТЕКТУРА 

Заповед № РД09-1485/20.12.2022 г. на министъра на културата за обявяване на конкурс за кураторски проект за целите на българското национално участие в 18-ото издание на Венецианското биенале за архитектура във Венеция 

Приложение към Заповед № РД09-1485/20.12.2022 г. на министъра на културата: Покана за кураторски проект за националното участие на Република България в 18-ото Венецианско биенале за архитектура 

Линк към сайта на конкурса – https://biennale2023.kab.bg/;

Подробна информация за темата на Биеналето можете да откриете на адрес: 

https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2023-laboratory-future

- РЕКЛАМА -spot_imgspot_img
Последни
- РЕКЛАМА -spot_img
Вижте още
- РЕКЛАМА -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here